Aktualności
1303.12.2018 Przedstawiamy wstępną listę wniosków rekomendowanych do dofinansowania GRUPA III – wstępna LISTA rekomendowanych wniosków gr. III

 

03.12.2018 Przedstawiamy wstępną listę wniosków rekomendowanych do dofinansowania GRUPA II – wstępna LISTA rekomendowanych wniosków gr. II
15.11.2018  

Informujemy, iż w terminie od 15 do 28 listopada włącznie prowadzony będzie nabór biznesplanów dla grupy II w biurze projektu (ul. Wyspiańskiego 14/37, Poznań) w godzinach otwarcia biura od 9:00 do 16:00.

Termin 10 dni określony został przez dokument „Standardy realizacji wsparcia w projektach Działania 6.3 WRPO 2014- 2020 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość” jednak w momencie wpłynięcia wszystkich biznesplanów nabór zostanie zamknięty oraz rozpocznie się ocena.

Biznesplan należy złożyć w 2 egzemplarzach w wersji papierowej.

Dokumenty obowiązkowe do złożenia (w 1 egzemplarzu każdy):

Wniosek o przyznanie dotacji oraz wsparcia pomostowego.

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Jednocześnie w przypadku ubiegania się o punkty dodatkowe przyznawane za zatrudnienie pracownika do biznesplanów należy dołączyć oświadczenie o przewidywanym zatrudnieniu.

Oświadczenie o zatrudnieniu.

Wypełnione i kompletne dokumenty należy złożyć w wyznaczonym terminie.

Po zakończeniu naboru odbędą się obrady Komisji Oceny Wniosków, która wyłoni wnioski do dofinansowania.

 

 

15.11.2018   Ostateczna lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania grupa I. LISTA dof. wniosków gr. I

 

24.10.2018   Wstępna lista osób zakwalifikowanych do projektu – grupa III. lista wstępna gr 3

 

 

15.10 2018  INFORMACJA O TERMINIE SKŁADANIA BIZNESPLANÓW dla grupy I

Informujemy, iż w terminie od 17 do 30 października włącznie prowadzony będzie nabór biznesplanów w biurze projektu (ul. Wyspiańskiego 14/37, Poznań) w godzinach otwarcia biura od 9:00 do 15:00.

Termin 10 dni określony został przez dokument Standardy realizacji wsparcia w projektach Działania 6.3 WRPO 2014- 2020 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość jednak w momencie wpłynięcia wszystkich biznesplanów nabór zostanie zamknięty oraz rozpocznie się ocena.

Biznesplan należy złożyć w 2 egzemplarzach w wersji papierowej.

Dokumenty obowiązkowe do złożenia (w 1 egzemplarzu każdy):

  1. Wniosek o przyznanie dotacji oraz wsparcia pomostowego.
  2. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.
  3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Jednocześnie w przypadku ubiegania się o punkty dodatkowe przyznawane za zatrudnienie pracownika do biznesplanów należy dołączyć oświadczenie o przewidywanym zatrudnieniu.

  1. Oświadczenie o zatrudnieniu.

Wypełnione i kompletne dokumenty należy złożyć w wyznaczonym terminie.

Po zakończeniu naboru odbędą się obrady Komisji Oceny Wniosków, która wyłoni wnioski do dofinansowania.

 

 

12.10.2018  Uwaga!

Rekrutacja dla trzeciej grupy zostaje przedłużona do dnia 17.10.2018

Zapraszamy do zapoznania się z ostateczną listą osób zakwalifikowaną do projektu – grupa II lista ostateczna gr 2
02.10.2018  Wstępna lista osób zakwalifikowanych do projektu – grupa II. lista wstępna gr 2
24.09.2018 III Nabór!

Już 1 października 2018 rozpoczyna się nabór do trzeciej (ostatniej) grupy. Zapraszamy do składania wniosków do dnia 15.10.2018.

21.09.2018  Uwaga!

Rekrutacja dla drugiej grupy zostaje ponownie przedłużona do dnia 26.09.2018

 

10.09.2018  Oficjalne wyniki pierwszej tury rekrutacji! 

W zakładce ‚dla uczestników’ znajduje się oficjalna lista zakwalifikowanych uczestników
07.09.2018  Uwaga!

Rekrutacja dla drugiej grupy zostaje przedłużona do dnia 12.09.2018

Lista zakwalifikowanych!

W zakładce ‚Materiały do pobrania’ właśnie pojawiła się lista zakwalifikowanych uczestników!

20.08.2018  II Nabór!

Już 23.08.2018 rozpoczynamy nabór do kolejnej grupy, zapraszamy do składanie wniosków do dnia 10.09.2018

12.07.2018  Uwaga!

I tura rekrutacji zostaje przedłużona i będzie trwała do 17 sierpnia!

29.07.2018  Rekrutacja!
Otwieramy rekrutację i zapraszamy do składania wniosków od 30 lipca do 13 sierpnia br. Ogłoszenie listy ostatecznej I GRUPY osób przyjętych z tego etapu rekrutacji planujemy na ok. 3 września.

Dla osób zainteresowanych w zakładce ‚Materiały do pobrania’ znajduje się komplet dokumentów rekrutacyjnych oraz regulamin rekrutacji.