Materiały do pobrania

Na komplet dokumentów aplikacyjnych składa się:

  1.  Formularz rekrutacyjny
  2.  Deklaracja uczestnictwa w projekcie
  3.  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Dokumenty można przynieść osobiście do biura projektu, wysłać pocztą lub e-mailem. Niezbędne dane kontaktowe znajdują się w zakładce ‚Kontakt’.